NET TARIM
TARIMDA ARTIK HERŞEY NET
NET TARIM ANASAYFASEBZE HASTALIK VE ZARARLILARI İLAÇLARIMEYVE HASTALIK VE ZARARLILARI İLAÇLARIHUBUBAT VE ENDÜSTRİ BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLAÇLARI
YABANCI OT İLAÇLARI

 

YABANCI OTLARLA MÜCADELE İLAÇLARI

YABANCI OT MÜCADELE ALANI
 
YABANCI OT MÜCADELESİ HAKKINDA BİLGİ
TAVSİYE EDİLEN YABANCI OT İLAÇLARI
 
Yaşayış :
Sulama ve gübreleme olanaklarının artması ile hızla çoğalan yabancı otlar meyve bahçelerinde ağaçların suyuna ve besin maddelerine ortak olmak, hasadı güçleştirmek ve diğer hastalık ve zararlılara konukçuluk yapmakla zararlı olurlar.
Kimyasal Mücadele :
Yabancı otlar çıkmadan öne e yapılacak uygulamalarda toprağın iyi sürülmesi ve mümkün olduğu kadar keseksiz olması sağlanmalıdır. Toprağın nemce zengin olmasına dikkat edilmelidir.

Tek ve çok yıllık yabancı otlarla mücadelede uygulanan çıkış sonrası ilaçlama yabancı- otların gelişmelerinin hızlı olduğu 5-6 yapraklı devrelerinde, güneşli ve rüzgarsız havada yapılmalıdır. İlacın ağaçların yaprak ve çiçeklerine değmemesine dikkat edilmeli, 4 yaşından küçük fidanlarda ilaçlama yapılmamalıdır.
İlaçlama Zamanı :
Meyve ağaçlan altında yabancı otlarla mücadele, yabancı otlar çıkmadan önce ve çıktıktan sonra olmak üzere 2 ayrı şekilde yapılmalıdır.. Genellikle tek yıllık yabancı otlara karşı ilaçlama çıkış öncesi olarak ilkbaharda bahçe sürülüp, otlar temizlendikten sonra toprak nemli iken yapılmalıdır. Yabancı otlar çıktıktan sonra yapılacak ilaçlamalar ise ilkbaharda veya sonbahar sürümünden sonra yabancı otlar 4-6 yapraklı devrelerinde iken uygulama yapılmalıdır. İlacın ağaç, yaprak ve dallarına değmemesine dikkat etmeli, 4 yaşından küçük fidanlara ilaçlama yapılmamalıdır.
 
Amintrazole %50
Atrazine %50
Atrazine %50 +Amintrazole %36
Diuron %80
Fluazifop P/Butyl 125 g/l
Glufosinate ammonium 200 g/l
Glyphosate 480 g/l
Glyphosate trimesium 500 g/l
Linuron %50
Paraquat 200 g/l
Paraquat 200 g/l
Simazine %50
Trifluralin 480 g/l
 
 
Yaşayış :
Çim tesislerinin kurulması oldukça pahalıdır. Bu nedenle bu alanların korunması ve uzun ömürlü olabilmesinde yabancı ot mücadelesinin önemi oldukça fazladır. Çim arasında gelişen yabancı otlar çimin görünüşünü bozmakta ve bakım masraflarını artırmaktadır.
 
Kimyasal Mücadele :
İlaçlama sakin ve rüzgarsız bir havada yapılmalı, ilaçlı su damlacıklarının süs bitkileri ve ağaçlara değmemesine dikkat edilmelidir. Önerilen ilaç dozunun belli bir alana homojen olarak atılabilmesi için kullanılacak aletlerin önceden kalibrasyonu yapılmalıdır.

İlacın yıkanmaması için ilaçlamadan sonraki ilk 6 saatlik süre içinde sulama yapılmamalıdır.
İlaçlama Zamanı :
İlaçlama çim biçiminden önce çimin 7-8 cm, yabancı otların 4-5 yapraklı olduğu dönemde ilkbaharda yapılmalıdır. Aslan dişi türlerinin mücadelesi hedefleniyorsa ilaçlama bu yabancı otun çiçeklenmesinden önce yapılmalıdır.
Tri-ısopropanolamin + Picloram amin 396+102 g/l
Yaşayış :
Gül yetiştiriciliği genellikle sera ve açık alanda yapılmaktadır. Eğer yabancı otlarla mücadele edilmezse ve 15-20 günde bir ot alımı yapılmazsa yabancı otlar su, ışık, mineral madde yönünden güle ortak olmakta ve rekabet etmektedir. Ayrıca hastalık ve zararlılara konukçuluk yapmaktadır
Kültürel Önlemler :
İyi bir toprak hazırlığı, sulama, gübreleme iyi bir bakım kültür bitkisinin sağlıklı gelişmesini sağlar. Ayrıca mekanik yolla ot alımı kültürel önlemlerin başında gelir.
Kimyasal Mücadele :
Kimyasal mücadelenin başarılı olabilmesi için kullanılacak ilacın yeknasak olarak atılması gereklidir. İlaçlama öncesi kullanılacak su miktarı bir kabilerasyonla hesaplanmalıdır.
İlaçlama Zamanı :
Kullanılan ilaçların hepsi de güllerde budama sonrası gözler uyanmadan, sürgün-süz ve yapraksız güllerde mekanik yolla otları alınmış toprak yüzeyine çıkış öncesi uygulanmalıdır.
Diuron 80 %
Simazine %80
Kimyasal Mücadele :
Yabancı ot mücadelesinde istenilen başarıya ulaşabilmek için belli alana verilen dozun o alana homojen dağıtılmasına önem verilmelidir. Bunun içinde kullanılacak aletlerin kalibrasyon denemesi yapılmalıdır. Çıkış öncesi ilaçlamalarda toprak yüzeyinde iyi bir film tabakası oluşturacak .şekilde yeknesak yapılmalı, ilaçlanmış kısımlardan ikinci kez geçilmemelidir. Bir ay süre ile ilaçlanan alanda herhangi bir toprak işlemesi yapılmamalıdır.

İlaçlamalar sırasında hava sakin ve sıcaklık 25 C üstünde olmamalıdır. İlaçlamalar sırasında toprak yüzünün fazla kuru olmamasına dikkat edilmeli toprak tavında iken ilaçlama yapılmalıdır.
İlaçlama Zamanı :
İlaçlama sımanı kullanılacak ilaçlara bağlı olarak a) ekini öncesi, b) çıkış öncesi, c) çıkış sonrası olmak üzere 3 şekilde yapılır.

Ekim öncesi uygulama :

Ayçiçeği ekimi için hazırlanmış toprağa ilaç pülverize edildikten sonra diskaro veya tırmıkla 5-6 cm derinliğine karıştırılır. Daha sonra ekim yapılır.

Çıkış öncesi uygulama :

Ayçiçeği ekinlinden sonra 1-2 gün içinde ilaçlama yapılır.

Çıkış sonrası uygulama :

Yabancı otlar ve ayçiçeği çıkışından sonra erken gelişme döneminde (ayçiçeğinin 2-4 yapraklı devresi ) uygulanır.
 
Acetochlor 847,8 g/l
Aclonifen 600 g/l
Alachlor 480 g/l
Butralin 480 g/l
EPTC 840 g/l
Fenoxaprop Ethyl 120 g/l
Fluazifop P/Butyl 1125 g/l
Haloxyfop ethoxyethelester 125 g/l
Imazametha 250g/l.
Imazamethabenz/Methyl 250 g/l
Linuron %47,5
Methabenzthiazuron %70
Monolinuron+Linuron %23,75+23,75
Oxyfluorfen 240 g/l
Pendimethalin 330 g/l
Prometryne 500 g/l
Quizalofop -P/Ethyl 50 g/l
Terbutryne % 80
Trifluralin 240 g/l
 
 
Kimyasal Mücadele :
İlaçlamalar omcalar uyanmadan önce, toprak ilaçlaması şeklinde yapılır. İlaçlamadan sonra toprak 3-4 cm derinliğe kadar karıştırılır. İlaçlamadan sonra hatif yağmur yağarsa veya toprak hafif ıslatılırsa ilaçların küsküt tohumlarına etkisi fazlalaşır.
İlaçlama Zamanı :
Omcalar uyanmadan önce toprakta küsküt tohumlarının çimlenmelerini önlemek için, ilaçlama toprağa yapılmalıdır.
 
Aminotriazole %50
Aminotriazole + Glyphosate+Amm. Thiıocyanate
Fluazifop P/Butyl 125 g/l
Fluazifop-P-Butyl 150 g/l
Glufosinate ammonıum 200 g/l
Glyphosate % 78,5
Glyphosate 480 g/l
Glyphosate trimesium 500 g/l
Haloxyfop ethoxyethelester 125 g/l
Haloxyfop/R/methylester 108 g/l
Propaquizafop 100 g/l
Quizalofop -P/Ethyl 50 g/l
Quizalofop/P/Tefuryl 40 g/l
Simazine %50
 
Kimyasal Mücadele :
Çıkış öncesi kullanılacak ilaçlar toprağa karıştırılmalı, çıkış sonrası kullanılacak ilaçlar yabancı otlar 3-5 yapraklı dönemde iken kalibrasyon yapılarak uygulanmalıdır. Yabancı ot ilaçlamalarında birim alana belirli miktarda ilacı tam olarak pülverize etmek çok önemlidir. Zira belirli alanın tamamı ilaçlanmadan su biterse dekara doz yüksek olur, bu da fitotoksisiteye neden olur, aksine ilaçlı su artarsa dekara doz düşük olur, bu da etkinin düşmesine sebep olur. Bu nedenle kalibrasyon yapılmalı ilaçlama hızı ve su miktarı sabit tutulmaya çalışılmalıdır.
İlaçlama Zamanı :
Ekimden önce ve çıkış sonrası olmak üzere iki ayrı zamanda yapılır.

Ekim öncesi uygulanan ilaçlar toprağa karıştırılmalı, toprak nemli ve tavlı olmalıdır.

Ekim sonrası uygulanan ilaçlar kanyaş dancan gibi dar yapraklı yabancı otlar 15-20 cm boyda (3-5 yapraklı) iken kullanılmalıdır. Toprak nemli olmalı veya ilaçlamadan 1-2 gün sonra sulanmalıdır.
Fenoxaprop/Ethyl 120 g/l
Fluazifop/P/Butyl 125 g/l
Haloxyfop ethoxyethelester 125 g/l
Haloxyfop/R/methylester 108 g/l
 
Kimyasal Mücadele :
İlaçlamada kullanılacak su miktarı, kullanılan aletin cinsine ve kullanan şahsa göre değişirse de genel olarak tarla tipi pülverizatörlerde dekara 25-40 litre sırt pülveri-zatörlerinde 40-60 litre, su sarf edilir. Aleti ilk defa ilaçlamada kullanan şahsın belirli alana verilecek dozu doğru olarak atabilmesi için aletle bir kalibrasyon ayarı yapması gerekir. Tavalar kuru iken uygulanacak ilaçlar kullanılacaksa, çeltik tavalarındaki sular ilaç uygulamasına geçmeden önce boşaltılır. 24-36 saat beklenir, bu süre içinde tavaların sağında solunda kalmış su birikintileri de kaybolur. Sonra tüm otlar ilacı alacak şekilde uygulama yapılır ve ilaçlamadan 48 saat sonra tavalara su verilir. Bu su verme işlemi ilk 4 günde yavaş yavaş. 5. günde baskın şeklinde 15-20 cm ye çıkarılır ve bu seviyede 15-20 gün devamlı ve sabit tutulur, ilaçlamada iyi bir kaplama temin edilmezse ve su düzeni de arzulanan seviyede tutulmazsa ilaçlamadan dancana karşı yeterli sonuç almak mümkün olmaz. O takdirde tavalara yeniden işçi sokmak gerekir.

Suya uygulanan ilaçlardan biri kullanılacaksa tavalardan suyu boşaltmaya gerek yoktur. Ancak burada önemli olan su akıntısının asgariye indirilmesidir. Tavalardaki 8-12 cm kalınlıkta durgun suya, granüle ilaçlar elle sıvı ilaçlar ise pülverizatör ile atılır. 7-10 gün su akıntısı en az seviyede tutulduktan sonra, normal su düzenine geçilir.
İlaçlama Zamanı :
Çeltik alanlarında birinci derecede sorun olan yabancı ot dancandir. Dancan haricindekilerin oluşturduğu grup ise yer yer sorun olmaktadır. Uygulamanın hedefi Dancan ise önerilen ilaçlardan biri seçilerek Darıcının 2-5 yapraklı döneminden kardeşlenme başlangıcına katlar olan devrede uygulanmalıdır. Dancanla birlikte diğer yabancıotlar da sorun yaratıyorsa onlara etkili uygun bir ilaç seçilerek uygulanır.
2/4 -D Amin
Anilofos 300 g/l
Azimsulfuron
Bensulfuron %60
Bensulfuron M + Metsulfuron M. %82,5+17,5
Bentazon + MCPA 400+60 g/l
Bentozone 480 g/l
Bispyribac/sodium 400 g/l
Cyclosulfamuron %10
Cyclosulfamuron %70
Cyhalafop Butyl 200 g/l
Ethoxysulfuron 60%
Halosufuron/Methyl %75
MCPA %40/41,5
Molinate + propanil 360+360 g/l
Molinate 720 g/l
Paraquat 200 g/l
Profoxydim 75 g/l
Propanil % 60
Propanil 360 g/l
Thiobencarb %10
Thiobencarb + Propanil 400+200 g/l
Thiobencarb 520 g/l
Kimyasal Mücadele :
İlaçlama rüzgarsız, sakin, güneşli ve ılık havada (10-25 C )yapılmalıdır. Yabancı otlardan hayvan yemi olarak istifade edilen fındık bahçelerinde nokta ilaçlaması yapılmalıdır.Odunsu bitkilerle mücadelede kaplama ilaç uygulamaya gerek yoktur. Odunsu bitkiler nokta ilaçlama ile ilaçlanmalıdır. Aletin kalibrasyon denemesi yapılarak kullanılacak su miktarı tespit edilmelidir.

Yeni tesis edilmiş tındık bahçelerinde ilk 7-8 yıl kimyasal mücadele yapılmamalıdır. Ancak Artemisia vulgaris 'in bulaştığı bahçelerde, bu yabancı otun bütün bahçeye yayılmasını önlemek için toprakta bakiye tesiri olmayan ilaçlarla ilk 7-8 yılda ilaçlama yapılmalıdır. Uygulama esnasında ilacın fındığa teması önlenmelidir.
İlaçlama Zamanı :
İlaçlamalar ilkbaharda yabancı otların 4-6 yapraklı oldukları devrede (nisan-mayıs aylarında) yapılır. Yeniden çıkışlar olursa 1,5-2 ay sonra uygulama tekrarlanır. Fındık bahçelerinde odunsu bitkilerle mücadele ise yine ilkbaharda odunsu bitkilerin gelişmesinin en hızlı olduğu devrede (mayıs- haziran) yapılmalıdır.
 
 
 
Bromacil %80
Glyphosate % 78,5
Glyphosate 480 g/l
Glyphosate trimesium 500 g/l
Paraquat 200 g/l
Kimyasal Mücadele :
Tarla ekime hazır hale getirildikten sonra ilaç doğrudan toprak yüzeyine pülveri-ze edilir ve hemen ardından diskaro veya kazayağı - tırmık geçirilerek toprağa karıştırılır. Daha sonra ekim yapılır.

Çıkış öncesi ilaçlama :

Ekimden sonra yabancı otlar ve havuç toprak yüzeyine çıkmadan önce ilaç doğrudan toprak yüzeyine pülverize edilir.

Çıkış sonrası ilaçlama :

İlaçlar yabancı otlar ve havuç toprak yüzeyine çıktıktan sonra yabancı otların 3-4 yapraklı oldukları dönemde uygulanır.

Havuçta yabancı otlara karşı önerilen ilaçlar dekara 30-40 litre su içerisinde atılmalı, ilaçlamalardan önce aletlerin kalibrasyonu yapılarak ilacın istenilen dozda atılması sağlanmalıdır.
İlaçlama Zamanı :
Havuçta sorun olan yabancı otlara karşı ilaçlı mücadele ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası olmak üzere 3 ayrı zamanda yapılır. Çıkış sonrası ilaçlamalar yabancı otların 3-4 yapraklı oldukları devrede yapılır.
Linuron % 47,5
Prometryne 500 g/l
Trifluralin 480 g/l
 
 
Yaşayış :
Yabancı ot tohumları ürün içine karışarak onun satış değerinin düşmesine neden olur. Kültürü yapılan ekin çeşitlerine nazaran daha hızlı bir gelişme gösteren dar yapraklı yabancı otların zararı tarladaki yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Yoğunluğun çok yüksek olduğu tarlalarda ürünün tamamen yok olmasına ve hasadın güçleşmesine neden olabilirler. Tohuma karışarak kaliteyi düşürürler. Dar yapraklı yabancı otlar buğdayla 2 yapraklı dönemde ( hatta daha önce) rekabete başlamaktadır. Dört yapraklı oldukları dönemde yok edilseler bile üründe azalma oluşturmaktadırlar.Çünkü buğdayla dar yapraklı yabancı otların rekabeti, toprak yüzüne çıktıktan hemen sonra başlamakta mücadele geciktikçe ürün kaybı artmaktadır.
Kimyasal Mücadele :
İlaçlamalarda dekara 20-80 litre su kullanılır. İlacın dağılımı mümkün olduğunca homojen olmalıdır. Onun için ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. Rüzgarsız yağışsız ve sıcaklığın 8-25 °C olduğu saatlerde ilaçlama yapılmalıdır.
İlaçlama Zamanı :
İlaçlama hububat ve yabancı otların 2 yapraklı ile kardeşlenme sonu dönemi arasında yapılmalıdır. Ayrıca yabani yulaf için ekonomik olarak ilaçlanması gereken yoğunluk 3-5 adet bitki/ m2 'dir.
Chlorsulfurun %75
Clopyralid 126 g/l
Diclofop M + Fenoxaprop P/Ethyl 250+250 g/l
Diclofop Methyl 273 g/l
Difenzaquat 250 g/l
Fenoxaprop/Ethyl 75 g/l
Flamprop/Isopropyl 200 g/l
Imazamethabenz/Methyl 250 g/l
Terbutryn+Triasulfuron %60+4
Tribenuron Methyl %75
 
 
Kimyasal Mücadele :
Hububat tarlalarında geniş yapraklı yabancı otlara karşı önerilen herbisitler su ile karıştırılarak pülverize edilir. Dekara atılacak su miktarı, püskürtücünün tipine göre değişir ve püskürtücü tarla koşullarında ayarlanarak gerekli su miktarı saptanır.
İlaçlama Zamanı :
Çıkış sonrası ilaçlamalar, genellikle yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu dönemde; çıkış öncesi ilaçlamalar ise,ekimden sonra, hububatın çimlenmesinden önce yapılmalıdır.

İlaçlamanın, tahılların sapa kalkma devresinden sonra yapılması, ilaçlama sırasında bitkilerin traktörle kırılmasına yol açmaktadır. Ayrıca kültür bitkisi ile yabancı ot arasında rekabet uzadığından, kültür bitkisinde verim düşüklüğü olmaktadır. Geç yapılan ilaçlama, başaklarda şekil bozukluklarına neden olmakta ve bundan başka, gelişen yabancı otların etkileri azalmakta, tohum bağlamaları önlenemediğinden ertesi yıl tarlada yabancı ot yoğunluğunun artmasına neden olmaktadır.

Mücadeleye karar verebilmek için gerekli yabancı ot yoğunluğu türlere bağlı olmaksızın m2- de ortalama 10 adet olarak saptanmıştır. Bu ve daha yüksek yoğunlukta yabancı ot görülen tarlalar uygulama programına alınmalıdır.Orta Anadolu Bölgesinde m2'de 1 adet Sanot, 2 adet Gökbaş; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 3 adet Yabani hardal bulunduğunda mücadeleye karar verilmelidir.
 
 
2.4/D Isobutylester 550 g/l
2/4 -D Amin 500 g/l
2/4/ D Ethyl Hexylester 600 g/l
2/4/D Isooctylester + Triclopyr 569+787 g/l
Bromoxynil 225 g/l
Chlorsulfuron % 10
Clodinafop propargyl 240 g/l
Cyclosulfamuron % 70
Dicamba + MCPA 80 +340 g/l
Dichlop Methyl + Fenoxaprop-P-Ethyl 250+20 g/l
Dichlorprop P+MCPA+Mecoprop/P310+360+130 g/l
Florasulam + Flometsulam 75+100 g/l
Imazamethabenz/Methyl 250 g/l
Iodosulfuron M Sodium + Mefenpyr diethyl %5+15
MCPA 400 g/l
Metsulfuron Methyl % 20
Terbutryn + Triasulfuron %60+4
Tribenurom M+Thifensulfuron M 25+%50
Tribenuron Methyl %75
 
 
 
Kimyasal Mücadele :
Yabancı ot mücadelesinde istenilen sonuca ulaşabilmek için bazı hususlara dikkat edilmelidir.
Ekimden önce öğütlenen herbisitler toprağa uygulanıp diskaro ve tırmık yardımı ile toprağın 5-6 cm derinliğine kadar karıştırılmalıdır. Daha sonra kimyon ekimi yapılmalıdır.
Çıkış öncesi kullanılan herbisitlerde toprağın iyi sürülmesine ve keseksiz olmasına dikkat edilmelidir. İlaçlama toprak tavında iken yapılmalıdır.
Çıkış sonrası yapılacak ilaçlamalarda yabancı otların ve kimyonun fazla gelişmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
Belli bir alana verilecek ilaç dozunun o alana yeknesak bir şekilde atılmasına dikkat edilmelidir. Bunun içinde kullanılacak aletlerle önceden bir kalibrasyon yapılması şarttır. İlaçlı alanlardan ikinci kez geçilmemelidir.
Kimyon ekimi dikkatli yapılmalı tohumun iyice toprakta örtülmesine dikkat edilmelidir. Böylece ilaçların kültür bitkisine teması önlenmiş olur.
İlaçlama anında hava sıcaklığı 8 °C'den az, 25 °C'den fazla olmamalıdır. İlaçlama sırasında rüzgar hızı 16 km / saati aşmamalıdır. Genellikle sakin havalarda ilaçlama yapılmalıdır.
İlaçlama Zamanı :
Ekim öncesi ilaçlama : Ekimden önce toprağa uygulanır ve toprak 5-6 cm derinlikte karıştırılır.
Çıkış öncesi ilaçlama : Tohum ekildikten sonra henüz çimlenme olmadan toprak yüzüne uygulama yapılır.
Çıkış sonrası ilaçlama : kimyon 4-5 yapraklı gelişme devresinde yabancı otlar 2-5 yapraklı gelişme devresinde iken uygulanmalıdır.
 
Clethodim 240 g/l
Haloxyfop ethoxyethelester 125 g/l
Linuron %50
Linuron 450 g/l
Prometryne 500 g/l
Trifluralin 480 g/l
 
Kimyasal Mücadele :
İlaçlamalar sakin ve rüzgarsız bir havada yapılmalıdır. Çıkış öncesi önerilen ilaçlar yabancı otlar çıkmadan önce doğrudan toprak yüzeyine homojen bir film tabakası oluşturacak şekilde atılmalıdır. Çıkış sonrası kullanılanlar ise yabancı ot ve odunsu bitkilerin hızlı gelişme dönemlerinde yeşil aksama uygulanmalıdır.
İlaçlama Zamanı :
Yabancı otların genç gelişme devresinde( 4-5 yapraklı devrede) iken herbisit uygulaması yapılmalıdır. Kekre ve köy göçüren gibi yabancı otların tomurcuk devresinde de herbisit uygulaması yapılabilir. Sonbaharda toprak işlemesinden önce de uygulama yapılabilir. Çevredeki kültür bitkilerinin durumu da uygulama zamanını etkiler.
Çevrede tütün, pamuk, sebze bitkileri yetiştiriliyorsa bu bitkilerin ekim veya dikimden önce veya hasattan sonra meyve ve bağ alanları çevresinde ise gözlerin açılmasından önce uygulama yapılmalıdır. Bir yılda genellikle bir ilaçlama yeterlidir. Bazı durumlarda ikinci bir ilaçlama gerekebilir.
Ağır topraklarda çok yıllık yabancı otların problem olduğu yerlerde listede verilen herbisitlerin yüksek dozları hafif topraklarda tek yıllık yabancı otların hakim ve problem olduğu yerlerde ise düşük dozlar kullanılır.
 
2/4 -D Amin 500 g/l
Aminotriazole %50
Atrazine %50
Bromacil %80
Dicamba 480 g/l
Glufosinate ammonium 200 g/l
Glyphosate Iso propalamin 480 g/l
Imazapyr 250 g/l
Paraquat 200 g/l
Tebuthiuron %80
Tri/Isp + Propilamin 396+102 g/l Picloramamituzu
 
Kimyasal Mücadele :
Toprak işlemesi iyi yapılıp, bir iki defa diskaro, tırmık vs. geçirerek toprak sathı keseksiz ve homojen bir hale getirilmelidir. İlaçlamaya başlamadan önce kullanılacak aletin kalibrasyonu yapılarak dekara kullanılacak su miktarı saptanmalıdır.

Yabani yulaf mücadelesinde kullanılan ilaçları, yabani yulafın üç-beş yapraklı olduğu devrede uygulamaya özen gösterilmelidir.

Çıkış sonrası geniş yapraklı yabancı otlara karşı uygulanan herbisitler, mercimekler henüz küçükken (6-8 cm boydayken) sabah ve akşam serin saatlerde uygulanmalı, tavsiye edilen dozdan fazla kullanılmamalı, ilaçlama esnasında aynı yerden iki defa geçilmemeli, ilaçlamada sürat azaltılıp çoğaltılmamalı, aynı hızda gidilmelidir.
İlaçlama Zamanı :
Çıkış öncesi mücadele zamanı:

Mercimek ekiminden sonra yabancı otlar ve mercimek toprak yüzüne çıkmadan önce ilaç toprağa uygulanır.

Çıkış sonrası mücadele zamanı :

Mercimek ve yabancı otlar çıkıp, mercimeğin 6-8 cm, yabancı otlar 3-5 yapraklı oldukları devrede ilaç uygulanır
 
Aclonifen 600 g/l
Bentozone + MCPA 400+60 g/l
Clethodim 116,2 g/l
Clethodim 240 g/l
Diclofop Methyl 284 g/l
Fenoxaprop/Ethyl 120 g/l
Fluazifop P/Butyl 125 g/l
Fluazifop-P-Buthyl 150 g/da
Haloxyfop ethoxyethelester 125 g/l
Haloxyfop/R/methylester 108 g/l
Imazethapyr 100 g/l
Imzazapyr 40 g/l
Linuron 4%7,5
Metrubuzine %70
Monolinuron %50
Phenmedipham + Desmedipham 80+80 g/l
Prometryne 500 g/l
Propaquızafop 100 g/l
Quizalofop + P/Ethyl 50 g/l
Sethoxydim 184 g/l
Tepaloxydim 50 g/l
 
Kimyasal Mücadele :
Yabancı ot mücadelesinde istenilen sonucu alabilmek için öğütlenen ilaç dozunun dekara tam düşmesi için, kullanılacak aletin deposuna su doldurularak, ilaçlamadan önce bir kalibrasyon denemesi yapılır.

Mısır tarlalarında ekim öncesi ve çıkış öncesi yapılacak uygulamalarda toprak yüzeyinin keseksiz ve kati derecede rutubetli olmasına özen gösterilmelidir. Çıkış sonrası kullanılan 2,4-D aminli ilaçlar, mısır 20 cm boylanıncaya kadar yapılmalıdır.Aksi halde mısır zarar görür.
İlaçlama Zamanı :
Mısır tarlalarında yabancı otlarla mücadele üç ayrı dönemde yapılır.

Ekim öncesi mücadele: Mısır ekimi için hazırlanmış toprağa ekimden önce Haç uygulanır, üzerinden diskaro veya tırmık geçirilerek ilacın toprağın 5-7 cm derinliğine karıkması sağlanır.

Çıkış öncesi mücadele: Mısır ekiminden sonra en geç 5 gün içinde yabancı otlar ve mısır toprak yüzeyine çıkmadan önce yapılır.

Çıkış sonrası mücadele: Yabancı otlar ve mısır toprak yüzeyine çıktıktan sonra yapılmalıdır. Hu uygulama esnasında mısırlar 20-30 cm. dar yapraklı yabancı otlar 10-15 cm. geniş yapraklı yabancı otlar ise 3-5 yapraklı dönemde olmalıdır.

Çıkış sonrası ilaçlı mücadele: Yerine toprağın su, gübre ve diğer agronomik özelliklerini düzeltmek için çapa yapmak suretiyle de yabancı otlarla mücadele yapılabilir
 
2.4 D Amin 500 g/l
Acetochlor 768 g/l
Acetochlor 847,8 g/l
Alachlor 480 g/l
Atrazine
Atrazine %50
Bromoxynil 225 g/l
Cyanazine %50
Dimethenamid 900 g/l
Dimethenamid-P 720 g/l
EPTC 728.6 g/l+R.29148 31.7 g/l
Linuron %50
Mesotrione 480g/lt.
Nicosulfuron 40 g/l
Paraquat 200 g/l
Rimsulfuron % 25
Simazine % 50
 
 
Kimyasal Mücadele :
İlaçlarla yabancı ot mücadelesinde istenilen sonuca erişebilmek için;

Toprağın iyi sürülüp keseksiz olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde yeknesak bir ilaçlama yapılamaz.
Belli bir alana verilecek ilaç dozunun o alana tam dağılmasına dikkat edilmelidir. Bunun için de kullanılacak aletlerle önceden bir kalibrasyon yapılmalıdır. İlaçlama yeknesak yapılmalı ilaçlı alanlardan ikinci kez geçilmemelidir. İlaçlama anında hava sıcaklığı 8 °C'den az 25 °C'den fazla olmamalıdır. Hava sakin olmalıdır.
İlaçlama Zamanı :
Kimyasal mücadelede kullanılacak ilaçların uygulama zamanı şu şekildedir.

Çıkış öncesi :

Nohut ekimden sonra, henüz kültür bitkisi ve yabancı otlar çıkmadan önce toprağa uygulama yapılır.

Çıkış sonrası :

İlaçlar, nohut ve yabancı otların çıkışından sonra uygulanır.
 
Imazethapyr 100 g/l
Linuron %50
Prometryne %80
Terbutryne %80
 
 
Kimyasal Mücadele :
İlaçlamalar yağışsız, rüzgarsız, günün serin olduğu zamanlarda yapılmalı, ilaçlama için gerekli su miktarı önceden yapılan bir kalibrasyon ile tespit edilmelidir. İlaçlama anında ilaçlar homojen bir şekilde tarlaya püskürtülmelidir.
İlaçlama Zamanı :
Ekim Öncesi Uygulama

Bu uygulamada ilaçlar tarla pamuk ekimine hazırlandıktan sonra ve tohum ekiminden 1-10 gün önce toprağa uygulanır. İlaçlamadan sonra ilaçlar 5 - 7.5 cm toprak derinliğine diskaro. tırmık ile karıştırılır. Bu uygulamada toprak sathı düz olmalı ilaçlar toprağa homojen olarak karıştırılmalıdır.
Çıkış Öncesi Uygulama

Bu ilaçlar pamuk tohumu toprağa ekildikten sonra (pamuk çimlenmeden önce) toprak yüzeyine uygulanır. Bu ilaçlar toprağa karıştırılmaz, eğer karıştırılırsa etkililiği kaybolur. Bu ilaçların tatbikinde toprağın nemli olması gerekir.
Ekim öncesi ve çıkış öncesi uygulanan ilaçlar tek yıllık dar ve geniş yapraklı otları kontrol eder. Çok yıllıklara etkili değildir.
Çıkış Sonrası Uygulama

Çıkış sonsan uygulanan ilaçlar kanyaş, dancan, gibi dar yapraklı yabanciotlar 15-20 cm boyda (6-10 yapraklı) iken uygulanır. Eğer bir uygulama yetersiz olursa ikinci uygulama yapılmalıdır.
Toprak hazırlığı esnasında tarlanın 2-3 kere diskaro edilerek kanyaş rizomlan-nm parçalanması, ilaçlama öncesi veya sonrası tarlanın sulanması ilaçların etki oranını arttırır
Alachlor 480 g/l
Clethodim 240 g/l
Ethalfluralin 330 g/l
Fenaxaprop Ethyl 120 g/l
Fluazifop-P-Butyl 150 g/l
Fluometuron % 80
Haloxyfop/R/methylester 108 g/l
Linuron % 47,5
Metolachlor -S 930 g/l
Paraquat 200 g/l
Pendimethalin 450 g/l
Prometyrne 550 g/l
Propaquizafop 100 g/l
Pyrithiobac Sodium % 85
Quizalofop/P/Tefuryl 40 g/l
Sethoxydim 187 g/l
Trifluralin 240 g/l
 
 
 
Kimyasal Mücadele :
Yabancı ot mücadelesinde istenilen sonuca ulaşabilmek için ;

Toprağın iyi sürülüp keseksiz olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde yeknesak bir ilaçlama yapılamaz.
Dikim öncesi uygulamalarda ilaç toprağa iyice karıştırılmalıdır. Bunun için diskaro veya tırmıkla ilaçlı alandan bir kaç kez geçilerek ilacın toprağın 5-7 cm derinliğe karışması sağlanmalıdır.
Dikim sonrası yapılacak ilaçlamalarda, mümkünse boğaz doldurma dikimle beraber yapılmalı ve sırtların fazla sivri olmamasına dikkat edilmelidir. İlaçlama toprak yüzünde iyi bir örtü oluşturacak şekilde yapılmalı ve en az 20 gün ilaçlı tarlalar da herhangi bir toprak işlemesi yapılmamalıdır.
Belli bir alana verilecek ilaç dozunun o alana tam dağılmasına dikkat edilmelidir. Bunun içinde kullanılacak aletlerle önceden bir kalibrasyon yapılmalıdır. Kullanılacak su miktarı aletlere göre değişirse de genellikle 20-60 l/da arasındadır. İlaçlama yeknesak bir biçimde yapılmalı ve ilaçlı alanlardan 2. kez geçilmemelidir.
İlaçlama rüzgarsız sakin havada yapılmalı, sıcaklık 25 °C'nin üstünde olmamalıdır.
İlaçlama Zamanı :
Kimyasal mücadelede kullanılacak ilaçlar uygulama zamanlarına göre şöyledir.

a. Dikim öncesi kullanılan ilaçlar:

Patates dikimi için hazırlanmış toprağa dikimden hemen önce ilaçlar uygulanır. Üzerinden diskaro ve tırmık geçirilerek ilacın 5-7 cm derinliğe karıştırılması sağlanır. Sonra patates dikimi yapılır.

b. Dikim sonrası kullanılan ilaçlar :

Patates dikiminden sonra, henüz kültür bitkisi ve yabancı otlar çıkmadan önce toprağa uygulanan ilaçlardır.

c. Çıkış sonrası kullanılan ilaçlar:

Patatesler 10-15 cm boyda yabancı otlar 2-6 yapraklı devrelerinde uygulanan ilaçlardır
 
EPTC 840 g/l
Fluazifop/P/Butyl 125 g/l
Linuron 450 g/l
Metribuzin %70
Monolinuron + Linuron 23.75+23.%75
Pendimethalin 330 g/l
Prometryne %80
Terbutryne + Terbuthylazine 34+1%5
 
Kimyasal Mücadele :
Dikim öncesi uygulanan ilaçlar atıldıktan sonra 5 ile 7 cm toprak derinliğine karıştırılmalıdır. Bu tip ilaçlamalarda tarla sathının tamamen düz olması, kesekli olmaması ve ilaçların homojen olarak atılması gerekir. Bunun için dekara sarf edilecek su miktarı önceden kalibre edilmelidir.

Ekim sonrası kullanılan ilaçlar:

Ekimi müteakiben uygulanır. İlacın homojen dağılması için önceden dekara kullanılacak su miktarı kalibre edilmelidir. İlaçlamadan sonra her hangi bir toprak işlemesi yapılmamalıdır.

Dikim sonrası kullanılan ilaçlar dikimi takiben uygulanacağı gibi (bu ilaçlar uygulandıktan sonra toprağa karıştırılmaması gerektiğinden) boğaz doldurma işleminin ardından da uygulanabilir. Bu şekilde daha iyi netice alınmaktadır.

Dikimden sonra uygulanan ilaçların tatbikinden sonra yapılacak toprak işlemleri ilaçların aktivitelerinin azaltacağından istenilen yabancı ot kontrolü sağlanamaz. Bu hususa dikkat edilmelidir.
İlaçlama Zamanı :
Sebze tarlalarında yapılacak ilaçlı mücadele ilaçların özelliklerine göre

a) Dikim öncesi

b) Dikimden veya ekimden hemen sonra

c) Dikim sonrası olmak üzere üç dönemde uygulanmaktadır.
Clethodim 240 g/l
Diclofop Methyl 284 g/l
Fenaxaprop Ethyl 120 g/l
Fluazifop-P-Buthyl 150 g/l
Haloxyfop ethoxyethelester 125 g/l
Imazomox 120 g/l
Linuron % 50
Metribuzin % 75
Monolinuron + Linuron 23.75+23.%75
Pendimethalin 500 g/l
Quizalofop-P-Ethyl 50 g/l
Tetrabutryn 500 g/l
Trifluralin 480 g/l
 
 
Kimyasal Mücadele :


Genellikle tek yıllık yabancı otlarda daha etkilidir. Önerilen ilaçlara karşı çok yıllık yabancı otların mukavim olması bu otların baskın olduğu tarlalarda çapaya gereksinim göstermektedir. Bu bakımdan ilaçlar kullanılırken tarlada baskın ot çeşitlerinin uygulayıcılar tarafından bilinmesinde fayda vardır. Bu gibi hallerde çapa veya elle ot alınması daha ekonomik olmaktadır. Ancak kimyasal mücadeleden sonra da bir defa uygulanacak çapalama veya el ile ot alımı, ürünü güven altında tutması bakımından önemlidir.
Yabancı ot mücadelesinde istenilen sonuca ulaşabilmek için şu hususlara dikkat edilmelidir;

Tohumdan arpacık ve baş soğan yetiştirmede çıkış öncesi önerilen ilaçlar tohum ekiminden sonra yabancı otlar ve soğanlar çimlenmeden uygulanmalıdır.

Dikim öncesi arpacık soğandan baş soğan yetiştirmede öğütlenen ilaçlar, dikimden önce toprağa uygulanıp diskaro ve tırmık yardımı ile toprağa 5-7 cm derinliğine kadar karıştırılmalıdır. Daha sonra arpacık dikimi yapılmalıdır.

Ekim sonrası tohum ve arpacık soğanda kullanılan ilaçlarda, toprağın iyi sürülüp keseksiz olmasına dikkat edilmelidir. İlaçlama toprak tavında iken yapılmalıdır.

Çıkış sonrası yapılacak ilaçlamalarda yabancı otların fazla gelişmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle tohum tavalarında genç soğan fideciklerinde yapraklar iyice geliştikten sonra ilaçlama yapılmalıdır. Özellikle 2 yapraktan 6 yaprak devresine kadar ilaç uygulamaları yapılabilir.

Belli bir alana verilecek ilaç dozunun o alana yeknesak bir şekilde atılmasına dikkat edilmelidir. Bunun içinde kullanılacak aletlerle önceden bir kalbrasyon yapılması şarttır. İlaçlı alanlardan ikinci kez geçilmemelidir.

İlaçlama rüzgarsız, sakin havada yapılmalı sıcaklık 25 °C'nin üstünde olmalıdır.
İlaçlama Zamanı :
Tohumdan Arpacık ve Baş Soğan Yetiştirmede

a) Çıkış Öncesi İlaçlama ;
Tohum ekildikten sonra henüz çimlenme olmadan toprak yüzüne uygulanan ilaçlama şeklidir.
b) Çıkış Sonrası İlaçlama ;
Soğan bitkilerinde kökler iyice geliştikten sonra 2-4 yapraklı oldukları devrede (5 - 10 cm boyunda) ve yabancı otların genç devrelerinde iken yapılan uygulamadır.
Arpacıktan Baş Soğan Yetiştirmede:

a) Dikim Öncesi İlaçlama ;
Soğan dikimi için hazırlanmış toprağa ilaç uygulanır. Diskaro ve tırmık yardımı ile 5-7 cm derinliğe karıştırıldıktan sonra arpacık dikilir.
b) Çıkış Öncesi İlaçlama ;
Arpacık soğanı dikildikten sonra soğan ve yabancı otlar çimlenmeden önce toprak yüzüne yapılan uygulamadır.
c) Çıkış Sonrası İlaçlama ;
Soğanlar 10-15 cm boyunda veya 2-5 yapraklı devreleri arasında yabancı otlar ise 2-6 yapraklı oldukları genç devrelerinde iken yapılan uygulamadır.
 
Butralin 480 g/l
Chloridazon % 65
Clethodim 240 g/l
Diclofop Methyl 284 g/l
Dimethenamid 900 g/l
Fenoxaprop Ethyl 120 g/l
Fluazifop-P-Buthyl 150 g/l
Haloxyfop/R/methylester 108 g/l
Ioxynil Octanoate 240 g/l
Linuron 450 g/l
Oxyfluorfene 240 g/l
Pendimethalin450 g/l
Propaquizafop 100 g/l
Quizalofop/P/Ethyl 50 g/l
Trifluralin 480 g/l
Kimyasal Mücadele :
İlaçlamada başarıya ulaşabilmek için belli alana verilen dozun tüm sahaya yeknesak olarak dağılması gerekir. Bu amaçla kullanılacak aletin deposu önce su ile doldurularak bir kalbrasyon denemesi yapılmalıdır. Bir depo su ile ne kadar alan ısıtılabiliyorsa, ona göre ilaç aletin deposuna konulmalıdır.

Ekim öncesi ve çıkış öncesi ilaç uygulamasında çok iyi bir toprak hazırlığı yapılması gerekir. Kesekli tarlaya ilaç uygulanırsa iyi sonuç alınamaz.
İlaçlama Zamanı :
a) Ekim Öncesi İlaçlama : Ekim için hazırlanmış toprağa ilaç pülverize edildikten sonra diskaro veya tırmıkla 5-7 cm derinliğe karıştırılır. Bilahare ekim yapılar.

b) Çıkış Öncesi İlaçlama : Soya ekiminden sonra ilaçlama yapılır.

c) Çıkış Sonrası İlaçlama : Soya ve yabancı otlar toprak yüzeyinden çıkıp 3-5 yapraklı oldukları devrede yapılır
 
Bentazone 480 g/l
Fenaxaprop Ethyl 120 g/l
Fluazifop/P/Butyl 125 g/l
Haloxyfop/R/methylester 108 g/l
Imazamox 40 g/l
Linuron %47,5
Metribuzin %70
Quilazoafop-P-Ethyl 50 g/l
Sethoxydim 187 g/l
 
Kimyasal Mücadele :
Yabancı otlar çıkmadan önceki ilaçlamalar için, toprağın iyice işlenmesi ve keseksiz hale getirilmesi sağlanmalı, yağış beklenen günlerde veya toprak nemli iken uygulama yapılmalıdır. İlaçlamalar günün açık ve rüzgarsız saatlerinde yapılmalıdır. Yeterli su miktarı kalibrasyon yapılarak önceden belirlenmelidir. İlaçların ağaçlara bulaşmamasına çalışılmalıdır.
İlaçlama Zamanı :
Turunçgil bahçelerinde yabancı otlarla mücadele çıkıştan önce ve çıkıştan sonra olmak üzere iki ayrı şekilde yapılmaktadır.Çıkış öncesi ilaçlamalar bahçe sürüldükten sonra toprak nemli iken uygulanmalıdır.İlaçlama öncesi bahçeden yabancı ot artıkları temizlenmelidir. Çıkış sonrası ilaçlamalar ise ilkbahar veya sonbahar sürümünden sonra yabancı otlar 4-6 yapraklı devreye geldiğinde uygulanmalıdır. İlacın ağaç dal ve yapraklarına değmemesine dikkat edilmelidir.
 
 
 
Aminotriazole+Glyphosate+A.thiocyanate 120+60+108 g/l
Bromcail +Diuron %53+27
EPTC 849 g/l
Fluazifop/P/Butyl 125 g/l
Glufosinate ammonium 200 g/l
Glyphosate 240 g/l
Glyphosate 480 g/l
Haloxyfop/R/methylester 108 g/l
Linuron %47,5
Norfluzaron %80
Paraquat 200 g/l
Thiazopyr 240 g/l
 
Kimyasal Mücadele :
Yoncada küskütle mücadelede başarı, ancak kültürel önlemlerin tam alınması mekaniksel mücadele yöntemi ve kimyasal mücadelenin birbirini tamamlayıcı olarak kullanılmasıyla mümkündür.

Yoncalarda kümeler halinde görülen küskütler, ocaklar halinde yonca ile birlikte derinden biçilir daha sonra ilaçlama yapılır.

Yoncada küsküte karşı herbisit uygulaması ile beraber, küskütün yayılmasına engel olacak önlemlerin alınması, kültürel metotların uygulanması da gerekir.
İlaçlama Zamanı :
Eğer yoncalıkta ilaçlamayı gerektirecek yoğunlukta küsküt varsa, küsküt kümelerinin tarlada belirlenmeye başladığı zaman uygulamalar yapılmalıdır, küskütlerin çiçek açıp tohum bağlamalarına izin verilmemelidir
 
Atrazine %50
Chlorpropham 466 g/l
Diquat 200 g/l
Imazethapyr 100 g/l
Paraquat 200 g/l
Propyzamide %50
Simazine %50
 

MÜŞTERİ HATTI
0312 393 00 85
GSM 0543 451 18 56

 
NET TARIM ANASAYFAYABANCI OT İLAÇLARISEBZE HASTALIK VE ZARARLILARI İLAÇLARIMEYVE HASTALIK VE ZARARLILARI İLAÇLARIHUBUBAT VE ENDÜSTRİ BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLAÇLARI